Ukulele,即係夏威夷小結他,簡單易學,即使未學過
樂器都可以好快上手。除左Ukulele,我地仲會一齊玩
下其他有趣得意既小樂器架!Let’s jam~
日期: 2017年1月12至2月16日 (逢星期四)
節數:共六節
時間:6:30 - 8:00 p.m.
地點:沙角青少年中心
收費:$50/位
對象:青年新領域會員
名額:6位
查詢:Terry
備註:中心將提供樂器